Login

Back

Disclaimer

De Hogeschool van Amsterdam besteedt veel zorg aan de inhoud en het actualiseren van de informatie op haar webapplicaties. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de gepubliceerde informatie zit. De Hogeschool van Amsterdam aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De resultaten op de toetsen zijn de actuele gegevens zoals in het SIS vastgelegd. Of u hiermee de bijbehorende onderwijseenheid hebt behaald, wordt pas later (elke nacht) in het SIS berekend. Uw laatste toetsresultaten zijn dus mogelijk nog niet verwerkt in wat u nu in deze applicatie ziet staan op het niveau van de onderwijseenheid vak. Verder toont de applicatie als toetsen binnen een onderwijseenheid uitsluitend onderdelen waarop u een resultaat hebt behaald, mogelijk kent een onderwijseenheid dus meer toetsen dan nu getoond worden. Raadpleeg de studiegids of de onderwijs- en examenregeling van uw opleiding voor meer informatie over een bepaalde onderwijseenheid. Tenzij er sprake is van een evidente fout mag men er van uit gaan dat het resultaat van een toets juist is weergegeven.